Thursday, May 22, 2008

Ang Pamumundok at Ang ZTE


Noon pa man, itinatanong ko sa aking sarili kung bakit ang iilan sa atin ay mas piniling iwanan ang umuusbong na buhay sa kabihasnan at ipagpalit sa mas delikadong pakikibaka sa bundok? Bakit mas gugustuhin nilang sa maya’tmayay tumakbo mula sa tumutugis na pwersa ng pamahalaan? Bakit itataya nila ang kanilang mga hiram na buhay para sa isang kawsang tila yata hindi sineseryoso ng ating pamahalaan? Ngayon, unti-unti nang nagkakahubog ang mga sagot sa mga tanong na bumagabag minsan sa aking kamalayan.

Sa kasagsagan ng tila hindi mamatay-matay na NBN-ZTE scandal, hindi ko lubos maisip na ang isang pamahalaang tinagurian pa naman sanang isang demokrasya ay papayagang sanang mangyari o tila yata makalusot ang isang kasunduang sa simula pa lang ang pinutakti na ng butas. Totoo man o hindi, ang lumulobong bilang ng mga saksi ay hindi maitatawa. Ang kumakapal na pahina ng mga ebidensiya ay magsisilbing patunay na marahil ang kaunting nakakaalam ay tinatamasa sana ngayon ang matatawag nilang komisyon. Ang diretsong o hindi tuwid na pag-amin ng mga nasasangkot ay hindi sana mangyayri kung hindi nagkaroon ng aberya ang plinanong kasunduan.

Ako’y nanalangin na ang isang malaking panloloko sa tao at paglulustay sana sa pera ng bayan ay hindi nangyari sa nakaraan, nangyayari sa kasalukuyan o mangyari sa hinaharap. Sa dinamirami nang kabulastugang napatunayan, anong kasiguruhan na hindi ito mangyayaring muli? Tila yata wala na itong patutunguhan..

Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi isang ZTE scandal ang ating kailangan. Isang pagbabago sa gobyerno, pag-iiba ng pagkatao ng mga nakaupo, at pagpapadami sa diretsong ginagampamnan ang kanilang tungkulin inihabilin sa kanila ng mamayan. Kung hindi, dadami at dadami parin ang mamumundok! Madaragdagan ang magiging kalaban ng gobyerno sa bundok man o sa patag.

Sana naman ang pagbabago’y mangyari sa lalong madaling panahon.

P.S. Salamat kay JCBATAN para sa imahe.

Thursday, May 15, 2008

My Lakbayan Score and I utterly failed.....


My Lakbayan grade is D!

How much of the Philippines have you visited? Find out at Lakbayan!

Created by Eugene Villar.

I have always wanted to travel around Philippines but due to certain constraints, this is what I can afford....

Saturday, May 10, 2008

Have You Ever

Have you ever felt trapped in a world once so familiar?

Have you ever lost touch of something once within reach?

Have you ever felt nude even with clothes on?


Have you ever been blinded by a bright ray in the dimmest of nights?

Have you ever been a stranger to your family and friends?

Have you ever felt the current on still and silent waters?


Have you ever seen yourself perpetuated in others?

Have you ever looked at the mirror and saw no one?

Have you ever felt alone in a crowd?


Have you ever held on to something beyond your grasp?

Have you ever appreciated the taste of something bland?

Have you ever felt ashamed of a convincing achievement?


Have you ever tracked an invisible person?

Have you ever dreamed of bright stars walking on earth?

Have you ever felt the powers-that-be conniving for your exultation?


Have you ever stared blankly with much intent?

Have you ever heard dogs hiccup in the dead of the night?

Have you ever felt swirling on a never-ending line?


Have you ever thought of a million things in split second?

Have you ever had your senses lie to you blatantly?

Have you ever felt your mind play tricks on you?


It has just begun.